Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq
Grønlands Museumsnævn
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Museumsnævnet

Grønlands Museumsnævn er et samarbejdsorgan for alle godkendte museer og museumsvæsenet på landsplan. Nævnet rådgiver Naalakkersuisut og andre offentlige myndigheder i museumsanliggender. Museumsnævnet indstiller museer til godkendelse. Nævnet behandler sager vedr. alle museale forhold og indberetter til Naalakkersuisut, når Nævnet bliver bekendt med, at et museum ikke længere opfylder betingelserne for at opnå godkendelse eller ikke opfylder sine forpligtelser efter loven.

Museumsnævnet afholder mindst to årlige møder. Mindst ét møde afholdes i en af de godkendte museer på kysten.

Læs lovgivningen herunder eller download den her.

Kontakt

Museumsnævnet kan kontaktes på mail:

museumsnaevnet@natmus.gl

Medlemmer

Grønlands Museumsnævn 2016-2019

Naalakkersuisut har nedsat museumsnævnet efter udpegning fra nedennævnte instanser:

 

Ilisimatusarfik

Formand: Kennet Pedersen
E-mail: kepe@uni.gl

 

Museumsbestyrelser

Medlem: Johanne Biilmann (Narsaq Museum)
E-mail: johannebiilmann@gmail.com

 

KANUKOKA

Medlem: Zenica Gosvig Larsen
E-mail: zegl@sermersooq.gl

 

NUKAKA

Medlem: Anne Mette Olsvig (Qasigiannguit Museum)
E-mail: amol@qeqertalik.gl  

 

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Medlem: Daniel Thorleifsen
E-mail: daniel@natmus.gl

 

Allatseqarfik / Sekretariat

Allatsi / Sekretær: Aviâja Rosing Jakobsen
E-mail: museumsnaevnet@natmus.gl

CloseClose

Søg på Museumsnævn